اخبار

ایجاد شرکت تعاونی توسعه و عمران در شهرستان بویراحمد

ایجاد شرکت تعاونی توسعه و عمران در شهرستان بویراحمد
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بویراحمد از ایجاد شرکت تعاونی توسعه و عمران در شهرستان بویراحمد خبر داد.
سید غفار عوض زاده با اشاره به تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان بویراحمد گفت: به منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایـت منابع مردمـی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل افزونه‌زا (رانت‌زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد،شرکتهایی با عنوان شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، تشکیل می‌شود.

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بویراحمد درگفتگویی اختصاصی با روزنامه ابتکار جنوب  از ایجاد شرکت تعاونی توسعه و عمران در شهرستان بویراحمد خبر داد.

سید غفار عوض زاده با اشاره به تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان بویراحمد گفت: به منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایـت منابع مردمـی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل افزونه‌زا (رانت‌زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکتهایی با عنوان شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، تشکیل می‌شود. وی افزود: اعضاء این تعاونی‌ها کلیه افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در آن شهرستان می‌باشند. عوض زاده بابیان اینکه تعداد اعضاء جهت ثبت تعاونی حداقل باید به میزان نیم درصد جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن باشد، اذعان داشت: عضویت در سایر تعاونی‌ها مانع از عضویت در این تعاونی نیست. مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بویراحمد تصریح کرد: همچنین استمرار عضویت در تعاونی منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در آن شهرستان نیست. وی افزود: در مواردی که شرکت تعاونی، سرمایه‌گذاری در طرح یا طرحهایی را برای توسعه شهرستان ضروری بداند، به‌صورت شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) عمل نموده و با تشکیل شرکتهای اقماری زمینه را برای سرمایه‌گذاری فراهم می کند. عوض زاده در ادامه گفت: به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستانی، هدایت منابع مردمی، بستر سازی و شرکت های تعاونی و انجام طرحهایی که به دلیل رانت زا بودن امکان واگذاری به بخش خصوصی نبود، برهمین اساس شرکتهای تعاونی و توسعه وعمران شهرستانی تشکیل شد. وی اضافه کرد: در سال89 قانون تشکیل اینگونه تعاونی ها به تصویب مجلس رسید و در 15/10/1389 به تایید شورای نگهبان رسید و دولت را مکلف کرد در هر شهرستان یک تعاونی که با شرایط و ضوابط خاص اینگونه تعاونی در سراسر کشور هست اینگونه تعاونی تشکیل شود. مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بویراحمد ادامه داد: عضویت در اینگونه تعاونیها هیچ گونه منعی ایجاد نمی کند یعنی بطور همزمان می تواند در تعاونی های دیگر هم عضو بود. وی با بیان اینکه در کشور شهرستانهای محدودی به تشکیل این شرکت تعاونی ها اقدام کرده اند، گفت: در استان تنها شهرستانی که بخش عمده ای از مراحل تشکیل این شرکت تعاونی ها، تا مرحله مجمع عمومی را انجام داده، شهرستان بویراحمد بوده است. وی ضمن اشاره به تفاوتهای میان شرکت تعاونی توسعه و دیگر تعاونی ها تصریح کرد: تفاوت اصلی شرکت تعاونی با سایر شرکتهای تجاری در اولویت دادن به اسان به جای سرمایه بوده، که این امر در میزان رای  هر عضو متجلی گردیده و بر اساس قانون هر عضو در شرکت تعاونی فارغ از میزان سهام، دارای رای مساوی در تصمیم گیریها می باشد.

عوض زاده اذعان داشت: در حال حاضر با توجه به موفق نبودن فعالیت تعاونی های معمول و متعارف که معمولا با ۷ نفر تشکیل می شود، رویکردهای جدید توسعه تعاونیها تشکیل تعاونیهای با مقیاس بزرگ است. وی ادامه داد: از جمله این تعاونیها، تعاونیهای توسعه و عمران می باشد، این تعاونیها بر مبنای قانون شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تشکیل می گردند و نکته مهم این است که این شرکتها بر مبنای قانون فقط در قالب تعاونی قابل تشکیل است. وی همچنین یادآور شد: تعداد اعضای این تعاونیها حداقل باید نیم درصد جمعیت شهرستان باشد و موضوع فعالیت این تعاونیها در تمامی زمینه های تولیدی، صنعتی و عمرانی شهرستان است.

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بویراحمد با بیان اینکه دو مزیت برای این تعاونی‌ها می توان بیان کرد، افزود: تجمیع سرمایه های خرد افراد با توجه به این که تعداد اعضای بالایی دارند و مزیتهای قانونی که توسط قانون گذار تعیین شده است، از جمله مزیت های این تعاونی هاست.

 وی همچنین در ادامه با بیان اهداف این تعاونی ها گفت: انجام فعالیت های عمرانی و آبادانی شهرها و روستاهای شهرستان، ایجاد و اداره واحد های اقتصادی تولیدی و خدماتی، خرید سهام بنگاه های دولتی مستقر در شهرستان، امکان سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای شهرستان، از جمله به صورت شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) و با تشکیل شرکت های اقماری، تملک اراضی واقع در بافت های فرسوده شهری و روستایی و استفاده و بهره برداری از فعالیت ها، طرح ها، زمین ها و املاک قابل واگذاری دولت در بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی شهرستان از جمله اهداف مورد نظر است.

عوض زاده همچنین با اشاره به منافع انحصاری شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان بویراحمد تصریح کرد: ایجاد اشتغال به صورت انفجاری و پایدار از طریق  جلوگیری از ورود نیروهای غیر بومی، جلوگیری از خروج ارزش افزوده ناشی از اجرای پروژه ها در شهرستان و همچنین ایجاد فرصت شغلی برای همشهریان از جمله منافع این طرح است.

وی در ادامه ضمن اشاره به ایجاد فرصت شغلی برای همشهریان افزود: ایجاد و توزیع عادلانه ثروت در سطح شهرستان (احقاق عدالت اجتماعی)، امکان بکار گیری شرکت های بومی در پروژه های شهرستان یصورت هلدینگ، تحقق وحدت کلمه و تولید فرهنگ نوع دوستی و همیاری (حس همکاری)، هدایت سرمایه های خرد مردمی در جهت اجرای پروژه های کلان و ملی، امکان خرید آسان سهام (بانکداری الکترونیک)، امکان جذب سرمایه گذار از سایر شهرستانها و خارج از کشور و امکان اجرای پروژه های نیمه کاره شهرستان بصورت مشارکت از جمله فرصت های شغلی در این طرح است. مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بویراحمد با اشاره به دورنمای موفقیت این تعاونی ها خاطرنشان کرد: در ارتباط با شهرستان بویراحمد طی یک سال گذشته هیئت موسس تشکیل و نسبت به ثبت نام اولیه اعضا و ثبت تعیین نام از طریق اداره ثبت اسناد کشور اقدام شد. وی افزود: شرکت تعاونیها شخصیتهای حقوقی مستقلی هستند که هیچ نهاد یا ارگانی حق دخالت در آن را ندارد ولی وظیفه ما بعد نظارتی بر عملکرد تعاونی ها با توجه به قوانین مقرارت مصوب شده است. عوض زاده با اشاره به سرمایه این شرکت تعاونی ها گفت: یک سرمایه اولیه برای شرکت تعاونی در نظر گرفته می شود که  این سرمایه اولیه برای شرکت تعاونی مذکور 300 میلیون تومان است که یک سوم آن لازم التحدید است و مابقی در تعهد می باشد. وی ادامه داد: این شرکت به سان یک دولت کوچک در یک شهرستان است و آن دسته از فعالیتهایی که بخش خصوصی نمی تواند انجام دهد، این شرکت تعاونی انجام می دهد. یعنی یک بخش از منابع دولت که قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی باشد طبق قانون این بخشها قابل واگذاری  به این گونه تعاونیها می باشند.

عوض زاده هدف از تشکیل این تعاونی را انجام فعالیتهای عمرانی در روستاها و شهرستان، سرمایه گذاری، فعالیتهای اقتصادی، سرمایه گذاری در طرحهای توسعه شرکت به صورت شرکت های مادر تخصصی، مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی با الویت تعاونی ها، مشارکت در خرید اوراق بهادار، هرگونه معاملات تملک اراضی و فعالیتهای مالی است.

وی با اشاره به نحوه فراخوان برای تشکیل شرکت تعاونی خاطرنشان کرد: در ابتدا برای تشکیل شرکت تعاونی فراخوان زدیم و  از فرمانداران شهرستانها و مراکز علمی دعوت کردیم نمایندگانی را برای تشکیل هیئت موسس معرفی کنند، همچنین  اطلاعیه های متعددی از طریق چاپ بنر، بروشور و سایتهای خبری به منظور تشکیل تعاونی صورت گرفت و فعالیتهایی برای این شرکت تعاونی انجام گرفت و در ادامه به دلیل عدم استقبال و عدم اگاهی مردم از ماموریت این نوع تعاونیها و همچنین نبود باور عمومی در آحاد جامعه، استقبالی نشد. مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بویراحمددر پایان با بیان اینکه شاید این عدم استقبال ناشی از ضعف خود ما متولیان است، گفت: دلیل عدم استقبال مردم این است که به نحو شایسته و بایسته به اشاعه فرهنگ تعاون و مشارکت همگانی در جامعه نپرداختیم.دفتر هیات موسس شرکت تعاونی درشرف تاسیس جهت ثبت نام داوطلبین عضویت در شرکت تعاونی مذکور واقع مکانهای زیر می باشد

یاسوج-خیابان ارم 14  اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان بویراحمد  وهمچنین شهرک امام حسین (ع)-ساختمان میلاد

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA
۲۶ آبان ۱۳۹۳ ۱۰:۰۸
روابط عمومی |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید