اخبار

مدیرپشتیبانی ومنابع انسانی تعاون کارورفاه اجتماعی کهگیلویه وبویراحمد منصوب شد

مدیرپشتیبانی ومنابع انسانی تعاون کارورفاه اجتماعی کهگیلویه وبویراحمد منصوب شد
طی حکمی از سوی مدیرکل تعاون وکاررفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد آقای "دکترابراهیم مهرجو" به عنوان مدیرپشتیبانی ومنابع انسانی این اداره کل معرفی شده است.ایشان دارای دکتری اقتصاد وکارشناسی ارشداقتصاد وکارشناسی ارشدعمران وده سال مستمر رئیس اداره تعاون شهرستان کهگیلویه وشش سال رئیس نظام مهندسی ساختمان شهرستان کهگیلویه رادرکارنامه خوددارد
 

طی حکمی از سوی مدیرکل تعاون وکاررفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد آقای "دکترابراهیم مهرجو" به عنوان مدیر پشتیبانی ومنابع انسانی این اداره کل  معرفی شده است.ایشان دارای دکتری اقتصاد وکارشناسی ارشداقتصاد وکارشناسی ارشدعمران وده سال مستمر رئیس اداره تعاون شهرستان کهگیلویه  وشش سال رئیس نظام مهندسی ساختمان شهرستان کهگیلویه رادرکارنامه خوددارد ایشان دارای چندین مقاله علمی وپژوهشی ومدرس دانشگاه آزادوپیام نورو کارشناس رسمی دادگستری دررشته راه وساختمان وعضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ودارای پروانه اشتغال بکارنظارت پایه یک ومحاسبه پایه سه میباشد ونامبرده ازنیروهای اصلاح طلب شهرستان کهگیلویه میباشد .پیش ازاین آقای سید یحیی صداقت نیا عهد ه داراین مسئولیت بودند

رزومه کاری ایشان بشرح ذیل میباشد

مشخصات فردی

            نام و نام خانوادگی: ابراهیم مهرجو

شماره تلفن: 09171443090

ایمیل:              ebrahimmehrjoo@yahoo.com

وبلاگ    -  http://mehrjoo47.blogfa.com

آدرس: یاسوج- اداره کل تعاون کاررفاه اجماعی استان کهگیلویه وبویراحمد

تحصیلات

کارشناسی­مهندسی عمران – عمران  ، ۱۳78

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت وپروژه از دانشگاه آزاد علوم تحقیقات سیرجان ، ۱۳91

کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز ، ۱۳89

دکتری اقتصاد دانشگاه ازدانشگاه  علوم و تحقیقات تهران ، ۱۳92

پایان نامه کارشناسی ارشداقتصاد با موضوع - مطالعه کارایی فنی شرکت های تعاونی در استان کهگیلویه و بویر احمد

پایان نامه کارشناسی ارشد عمران تلفیق مهندسی ارزش ومدیریت ریسک درپروژه های برقابی مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویر احمد

پایان نامه دکتری اقتصاد نقش تنوع صادرات بخش کشاورزی در رشد اقتصادی(مقایسه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

توانمندی ها

دارای پروانه اشتغال پایه یک نظارت ومحاسبه دررشته راه وساختمان ازوزارت راه وشهرسازی .

کارشناسان رسمی دادگستری در رشته راه وساختمان

توانایی تدریس دروس مدیریت،  اقتصاد سنجی،اقتصاد خرد،اقتصاد کلان ، اقتصاد کشاورزی،سیاست و توسعه کشاورزی،اقتصاد منابع طبیعی،مدیریت ریسک در کشاورزی،اقتصاد تولید،اقتصاد ریاضی، برنامه ریزی ریاضی ، مدیریت کسب و کار و بهره وری

سوابق کاری و اجرایی

کارمندرسمی اداره کل تعاون وکارورفاه اجتماعی ودارای سابقه کار24 سال وهم اکنون رئیس اداره تشکیل تعاونی هاومسؤل دفترفنی  اداره کل تعاون کاررفاه اجتماعی  استان

 رئیس اداره تعاون شهرستان کهگیلویه وبهمئی ازسال 1378الی 1387 به مدت ده سال

رئیس نظام مهندسی شهرستان کهگیلویه ازسال 1378الی 1384 به مدت شش سال

 ناظر پروژه بزرگ مسکن مهر 2400 واحدی شهرستان گچساران ازسال 1387 تاسال 1390

 ناظر پروژه بزرگ مسکن مهر 800 واحدی شهرستان کهگیلویه ازسال 1387 تاسال 1390
   ارزیاب وکارشناس بانک ملت شهرستان کهگیلویه ازسال 1378 تاکنون

   ارزیاب وکارشناس بانک سپه شهرستان کهگیلویه ازسال 1378 تاکنون

   ارزیاب وکارشناس بانک مهراقتصادشهرستانهای کهگیلویه وگچساران ازسال 1388 تاکنون

    ارزیاب وکارشناس بانک انصارشهرستان کهگیلویه ازسال 1388 تاکنون

   ارزیاب وکارشناس بانک آینده جنوب غرب کشور ازسال 1387 تاکنون

   ارزیاب وکارشناس بانک توسعه تعاون شهرستان کهگیلویه ازسال 1387 تاکنون

   مدیرنمونه کشوری ولوح تقدیر ازدو وزیردولت اصلاحات (آقای مرتضی حاجی ،مهندس علی صوفی)

    مدیربرترشهرستانی درزمینه جذب اعتبارات زودبازده  درسال 1385

     مدیروموسس دفترفنی ومهندسی نماسازه ازسال 1371 تاکنون

    

سوابق علمی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت.-

  مدرس دانشگاه پیام نور واحد دهدشت.

سوابق پژوهشی

- مقاله تعیین درجه توسعه نیافتگی شهرستانهای استان کهگیلویه و بویر احمد و مقایسه تطبیقی آنها طی سالهای                            

1365،1375و1380 (پذیرفته شده در همایش منطقه ای تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی در دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد)

- مطالعه کارایی فنی شرکت های تعاونی گاو شیری در استان کهگیلویه و بویر احمد) پذیرفته در ماهنامه تعاون)

- بهبود کارایی و بهره وری واحدهای دامی راهی برای رسیدن به کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: کارایی شرکت های تعاونی گاو شیری در استان کهگیلویه و بویر احمد)(پذیرفته شده در اولین همایش تخصصی راهبرد های دستیابی به کشاورزی پایدار)

- عوامل موثر بر پذیرش محصولات ارگانیک برای تغذیه دام ها در استان کهگیلویه و بویر احمد(پذیرفته درهمایش ملی کشاورزی پایدار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین )

- عوامل موثر بر تولید برنج در استان گیلان(پذیرفته شده در همایش پژوهشگران جوان یاسوج)

-تحلیل عوامل موثر بر ارتباط مداوم شالیکاران با مراکز خدمات و آموزش های کشاورزی(پذیرفته شده در اولین کنگره ملی علوم وفناوری های نوین کشاورزی)

-بررسی نرخ ارزوتولیدناخالص داخلی دراقتصاد ایران (پذیرفته شده در اولین همایش منطقه ای تولید ملی وحمایت ازکاروسرمایه ایرانی )دانشگاه پیام نوراستان کهگیلویه وبویراحمد مهرماه 91

-بررسی برخی سیاستهای دولت درزمینه برنج درایران(پذیرفته شده در اولین همایش منطقه ای جهاداقتصادی بامحوریت کشاورزی ومنابع طبیعی ) دانشگاه پیام نوراستان کهگیلویه وبویراحمد مهرماه 91

- تجارت الکترونیک(پذیرفته شده در اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء ،مباحث مدیریت ،حسابداری ومهندسی صنایع درسازمانها )دانشگاه آزادواحدگچساران بهمن ماه 91

- نظریه هاودیدگاههای موجود درزمینه   تعامل انتقال فناوری  و توسعه در کشورهای در حال توسعه (پذیرفته شده در اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء ،مباحث مدیریت ،حسابداری ومهندسی صنایع درسازمانها )دانشگاه آزادواحدگچساران بهمن ماه 91

- مقاله مدیران منابع انسانی واشتباهات آنها(پذیرفته شده در اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء ،مباحث مدیریت ،حسابداری ومهندسی صنایع درسازمانها )دانشگاه آزادواحدگچساران بهمن ماه 91

- مقاله مدیریت بازار وهوش هیجانی بعنوان ابزاری نوین درمدیریت بازار (اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء ،مباحث مدیریت ،حسابداری ومهندسی صنایع درسازمانها )دانشگاه آزادواحدگچساران بهمن ماه 91

-اثر زراعت ارگانیک بر تولید شیر ارگانیک در گاوداری ها ( مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویر احمد) اولین کنگره ملی علوم وفناوری نوین کشاورزی دانشگاه زنجان شهریورماه 90

 

سوابق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

 

                 - عضو هیئت اجرایی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی درسال 1378

               - عضو هیئت بازرسی برگزاری انتخابات شهروروستا درسال 1381

                 - رئیس وعضو هیئت امنای مسجد امام حسین (ع) کوی آزادگان دهدشت            

             -  بسیجی فعال وعضو شورای پایگاه حوزه الغدیر سپاه عشایر دهدشت

  -عضوکانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه وساختمان.

  عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه وبویراحمد ازسال 1378 تاکنون .

-رئیس هیئت مدیره  انجمن علمی وپژوهشی دانشگاهیان شهرستان کهگیلویه.

-عضو انجمن اقتصاد کشاورزی  ایران.

عضو مجمع متخصصین ایران.

          - مشاوردرامورنخبگان ومتخصصان منطقه 5 ستادمرکزی دکترروحانی مستقردراستان کهگیلویه وبویراحمد ...

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی مزین شده است، باید نسبت به مسائل اقتصادی و فرهنگی رویکرد جهادی داشته باشیم.

هما‌ن‌طور که در هشت سال دفاع مقدس با مدیریت جهادی تونستیم دشمن را به زانو در آوریم، باید با مدیریت جهادی در عرصه فرهنگی واقتصادی نیز تلاش وافری داشته باشیم تا به جامعه، توسعه همه‌جانبه بخشیم و شاهد شکوفایی هرچه بهتر جامعه باشیم

 قصد ما این است که با حفظ مقررات و رعایت عدالت،وظایف اصلی حوزه را که پشتیبانی از کارکرد اداره کل است دنبال کنیم.

نظم و انضباط کاری لازمه پیشرفت هر سازمانی است و قانون گرایی و حفظ کرامت انسانی از مولفه های مهم و اساسی مدیریت درحوزه کاری میباشد.

انشااله در سایه یکدلی و هماهنگی، اجرای قانون و احترام متقابل در راستای وظایف خود با تمام توان در جهت رشد و شکوفایی اداره کل انجام وظیفه می نمایم.

در انجام هر کاری اعتماد سازی از ابتدا باید صورت گیرد ، بحث جایگاه ها و موقعیت ها برای اینست که بتوانیم خدمتی را برای جامعه انجام دیم ، ‌اگر نیت ها را در مسیر خدمت به مردم خدایی بکنیم ، قطعاً ثواب آن نیز شامل حال ما خواهد شد

تهیه و تدوین خط‌مشی‌ها در زمینه امور اداری، مالی و پشتیبانی در چارچوب اهداف و سیاست‌های مصوب بر عهده این معاونت می باشد که در اداره کل توسط همکاران ما پیگیری می شود.

 

 

تأکید میشودکه اصلاح الگوی مصرف نباید فراموش شود: صرفه‏جویی در همه ابعاد زندگی به ویژه در ادارات و نهادهای دولتی بسیار اهمیت دارد و در این اداره کل از شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات می باشد که باید پیگیری ویژه قرار گیرد.

با توجه به محدود بودن اعتبارات امیدواریم بتوانیم با تشکیل این جلسات وباهماهنگی و همکاری مدیرکل محترم و معاونین  و با دقت نظر راهکارهایی برای صرفه‏جویی تا پایان سال مالی داشته باشیم.

اجرای برنامه های تحول اداری برگرفته از بیانات و ابلاغ مقام معظم رهبری با هدف اصلاح نظام اداری اداره کل با تشکیل کمیته تحول اداری مرتب پیگیری می شود که در این راستا از نظرات همه کاشناسان در غالب نظام پیشنهادات استقبال خواهیم کرد.

کمیته هایی از قبیل صرفه جویی، بهره وری، اصلاح فرآیندها، در اداره کل با هدف اصلاح و بهبود نظام اداری اداره کل پیگیری میشود.

برنامه‌ریزی، پشتیبانی و نظارت بر ارائه خدمات رفاهی به کارکنان از وظایف حوزه توسعه مدیریت ومنابع می باشد وامیدواریم بتوانیم بیش از پیش خدمت رسانی کنیم تا با بالا بردن بهره وری به تحقق اهداف سازمانی مجموعه تعاون، کار ورفاه اجتماعی کمک کنیم.

تبادل موافقتنامه بین اداره کل و شهرستانهای تابعه با هدف کنترل ومدیریت بر هزینه ها و پیشبرد صحیح برنامه های کاری از نکات مهم درحوزه کاری میباشد.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4
۱۷ خرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۳۲
روابط عمومی |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید