اخبار

دیدار وگفتگوی زنان کارآفرین استان با انجمن زنان کارآفرین کشور درکهگیلویه وبویراحمد برای اولین بار

دیدار وگفتگوی زنان کارآفرین استان با انجمن زنان کارآفرین کشور درکهگیلویه وبویراحمد برای اولین بار
برای اولین با دراستان کهگیلویه وبویراحمد زنان کارآفرین استان دربخشهای مختلف با اعضای انجمن کارآفرین کشور بمنظور تقویت وترویج فرهنگ کاروکارآفرینی درسالن اجتماعات اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان دیدار وبه بررسی ماسئل ومشکلات کارآفرینی پرداختند

به گزارش روابط عمومی : برای اولین با دراستان کهگیلویه وبویراحمد زنان کارآفرین استان دربخشهای مختلف با اعضای انجمن کارآفرین کشور بمنظور تقویت وترویج فرهنگ کاروکارآفرینی درسالن اجتماعات اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان دیدار کردند .مدیریت اشتغال وکارآفرینی  اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان یکی از برنامه ها واولویت های عملیاتی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی وبه تبع آن اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان را توسعه وترویج فرهنگ کاروکارآفرینی بیان کرد وانجام این مهم را درقالب برگزاری جشنواره کارآفرینی ،برگزاری نشست های تخصصی کارآفرینی ،الگوبرداری ازطرح های موفق سایر استانها،تهیه منوگرافی کاآفرینان موفق وساخت انیمشن واطلاع رسانی ازطریق رسانه های جمعی را ازجمله اقدامات این اداره کل عنوان کرد.که درهمین راستا با پیگیری های مستمر از انجمن زنان کارآفرین کشور که همگی دارای سوابق علمی ارزنده درزمینه کارآفرینی هستندودارای پراکندگی جغرافیایی درکل کشور می باشند (ازهمه استانها)دعوت ودراین استان  به تعداد 20نفر حضور پیدا کردند. مهندس ارمغانی هدف از این نشست را توسعه وتقویت شبکه زنان کارآفرین وهمچنین تبادل تجربیات واطلاعات کارآفرینی بویژه در جامعه زنان دربخشهای مختلف ونیز شناسایی فرصت ها وچالش های کارآفرینی ورفع مشکلات وچالش ها برای بهره برداری مناسب از فرصتهای موجود عنوان کرد .

اعضای انجمن کارآفرینان کشور به محض ورود دراستان با زنان کارآفرین استان نشست تخصصی دربخشهای مختلف اقتصادی نظیر کشاورزی ،صنعت،خدمات و...داشتند دراین نشست زنان کارآفرین استان تجربیات وسوابق کاری خود همراه با موانع وآسیب های موجود درمسیر کارآفرینی دراستان را ارائه واز اندیشه های علمی زنان کارآفرین کشور وتجربیات آنها استفاده کردند. دراین نشست تخصصی چالش های کارآفرینی استان بویژه دربخش زنان احصاء وهمچنین زمینه های تبادل اطلاعات بین کارآفرینان استان خصوصا درزمینه بازاریابی وفروش محصولات تولیدی استان فراهم شد.درادامه اعضای انجمن زنان کارآفرین کشور از چند طرح موفق استان از جمله تعاونی های گلخانه داران فرودگاه یاسوج بازدید وازنزدیک درجریان مسائل ومشکلات آنها قرارگرفتندوپس ازبازدید درساختمان استانداری با سیدموسی خادمی استانداروغلامحمدزارعی نماینده مردم شریف شهرستانهای بویراحمد ودنا درمجلس شورای اسلامی دیداروبه بیان راهکارها وتوانمندی های زنان درزمینه کارآفرینی پرداختند..۴ خرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۳۳
روابط عمومی |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید