صفحه نخست » قوانین و مقررات » آئین نامه ها و دستورالعملها

تصویب نامه شمار 105422/ت43295ک مورخ 1388 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص استمهال بدهی و جرائم دیرکرد واحد های تولیدی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۶ آبان ۱۳۸۸ ]
موضوع :اصلاح تبصره 5 ماده 8 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی مصوب 9/3/87
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۸ تیر ۱۳۸۸ ]
 
بیانیه صادره در هشتمین مجمع عمومی دفتر منطقه ای آسیا – اقیانوسیه ICA
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۴ اسفند ۱۳۸۷ ]
 
اقدامات وزارت تعاون در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ دی ۱۳۸۷ ]
اصلاح برخی از مواد اساسنامه منطبق با آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۴ شهریور ۱۳۸۷ ]
آیین نامه تشکیل مجامع عمومی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۳ شهریور ۱۳۸۷ ]
دستورالعمل تشکیل تعاونی های اعتبار مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۰ تیر ۱۳۸۷ ]
دستور العمل تشکیل و راه اندازی شرکتهای تعاونی فراگیر استانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ ]