اداره کل

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد

نشانی: یاسوج  بلواری مطهری خیابان مدیریت مجتمع ادارات

تلفن های تماس: 16-33334315 - 074 , 82-33347481 -074

نمابر :33334679 -074

کدپستی : 7591653687

شهرستان بویراحمد

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بویراحمد

نشانی: یاسوج بلوار ارم خیابان ارم 14

شماره تماس : 33353145-074

          نمابر : 33353150-074

شهرستان گچساران

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گچساران

نشانی: گچساران مجتمع ادارات جنب فرمانداری

تلفن های تماس: 32332575 - 074  

               نمابر :32332576 -074

شهرستان کهگیلویه

اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی شهرستان کهگیلویه

نشانی: دهدشت خیابان مذکور پارسی مجتمع ادارات

شماره تماس و نمابر : 32267002-074

شهرستان دنا

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دنا

نشانی: سی سخت مجتمع ادارات روبه روی اداره تبلیغات اسلامی

شماره تماس : 33444451-074

          نمابر : 33444452-074

شهرستان بهمئی

نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بهمئی

نشانی: لیکک مجتمع ادارات

شماره تماس : 09173445578 و 09166713850

شهرستان باشت

نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان باشت

نشانی : باشت جنب علوم پزشکی

شماره تماس و نمابر : 32620314 -074