پاسخگویی به شکایات مردمی

" به سامانه جامع پاسخگویی به شکایات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوش آمدید"

با توجه به اینکه در جامعه کنونی کنترل و نظارت بر دستگاه های گسترده با روش ها و ابزار سنتی گذشته به خوبی میسر نمی شود. استفاده از امکانات و تکنولوژی روز که بتواند فاصله بین دستگاه ها و مردم شریف را از میان بردارد ، ضروری است. امروزه هیچ فردی و معصوم و هیچ سازمانی بی عیب یا کامل نیست ، لذا از عموم مردم شریف میهن اسلامی مان دعوت می نماییم با انعکاس نظرات خود ، ما را در بهتر اداره کردن این دستگاه عظیم یاری دهند.

پیش از تنظیم شکایت ، حتما مطالب و نکات ذیل را مطالعه و توجه فرمایید :

1-    شکایت باید مدلل و مستند باشد ، به شکایاتی که فاقد مستندات لازم باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2-   به شکایاتی که قبلا در سامانه ثبت گردیده و نتیجه بررسی ( رد شکایت ، خاتمه رسیدگی )

شهروند گرامی با سلام و عرض ادب

در راستای اجرای ماده  25 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در وزارت متبوع و سازمانهای تابعه ، سامانه جامع پاسخگوئی به شکایات ، در مرداد ماه سال 1395 به بهره برداری رسید . لذا چنانچه از نحوه ارائه خدمات در این وزارتخانه ، سازمانهای وابسته و ادارات اجرایی استانها در زمینه های نقض قوانین ، اطاله رسیدگی و عدم پاسخگوئی شکایتی داشته باشید ، با رعایت نکات زیر ارسال ، تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود . ضمناً این سامانه آماده دریافت نظرات ، پیشنهادها و همچنین تقدیر و تشکر از همکاران و واحدهای ستادی و اجرایی وزارت متبوع میباشد .

1 درمواردی مانند اخراج از کار ، درخواست برقراری مقرری بیمه بیکاری ، اعتراض به مراجع حل اختلاف ، حوادث ناشی از کار ، تشکلات کارگری وکارفرمایی ، کاریابیها ، فرهنگی و اجتماعی و ....  ابتدا میبایست به نزدیکترین ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و یا شهرستان محل کار و یا زندگی خود مراجعه نمائید .

2 درصورت اعتراض به حذف یارانه نقدی ، صرفاً میبایست به سایت www.yaraneh10.ir مراجعه و درخواست خود راثبت نمائید .

3 مطابق با دستورالعمل رسیدگی به شکایات تعاونیها ، شکایات مربوط به تخلفات هیأت مدیره تعاونیها ، ابتدا باید از طریق بازرس و هیأت مدیره شرکت تعاونی مذکور پیگیری شود . درصورتیکه شاکی مدارکی دال برمراجعه قبلی به بازرس ، هیأت مدیره و یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه دارد باید ضمیمه نماید .

4 شکایات مربوط به حوزه تعاون در صورتی مورد رسیدگی قرار می گیرند که براساس ماده 65 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران مشمول نظارت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و در حوزه وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (موضوع ماده 66) باشند . لذا شکایات خارج از حوزه نظارتی وزارت متبوع به عهده مراجع قانونی و قضایی است .

5 به شکایات فاقد مشخصات دقیق و یا غیرمرتبط با وظایف و مأموریتهای وزارت متبوع رسیدگی نخواهد شد .

6 ضروری است قبل از ثبت درخواست خود ، راهنمای هربخش را به دقت مطالعه نمائید .

7 ثبت شکایات صرفاً می بایست به صورت سیستماتیک و غیرحضوری از طریق این سامانه صورت پذیرفته و کلیه مراحل رسیدگی از طریق ارسال پیامک و همچنین ورود به سامانه ، توسط شهروند قابل پیگیری میباشد .

ورود از طریق سایت وزارت متبوع و ثبت شکایات :

  http ://www.mcls.gov.ir

ورود از طریق سایت دفتر مدیریت عملکرد و ثبت شکایات :

    http ://pm.mcls.gov.ir

آدرس درگاه ورودی به سامانه :

https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane

 

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

         دفتر مدیریت عملکرد