پرسش های متداول

پرسش های متداول از سوی متقاضیان در حوزه دبیرخانه کارگروه اشتغال، تسهیلات اشتغالزا

 

1-    ارائه تقاضای تسهیلات اشتغالزا به چه صورت است؟

متقاضیان بنا به نوع طرح و فعالیتی که دارند، با به همراه داشتن مدارک و مستندات مورد نیاز به دستگاه اجرایی مربوطه و صادر کننده مجوز ، مراجعه و تقاضای خود را کتباً اعلام می کنند.

2-   تسهیلات اشتغالزا به چه طرح هایی تعلق می گیرد؟

این تسهیلات به طرح های "نیمه تمام، طرح های توسعه ای و طرح های درگردش" تعلق میگیرد .طرح های جدید با پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد نیز می توانند از تسهیلات بهره مند شوند .

3-  نرخ سود بانکی تسهیلات اشتغالزا چقدر است؟

نرخ سود تسهیلات مورد عمل در تمامی طرح های موضوع این دستورالعمل بر اساس مصوبه مورد عمل شورای پول و اعتبار و حسب مورد به صورت مشارکت مدنی و فروش اقساطی می باشد.

4-   سقف تسهیلات اشتغالزا برای هر طرح چقدر است؟

   در دستورالعمل اجرایی تسهیلات اشتغالزا، سقفی برای طرح های واجد شرایط ، مشخص نشده است. دستگاه اجرایی و بانک عامل با توجه به نوع طرح ، فرصتهای شغلی پیش بینی شده و طرح توجیهی متقاضی ، طرح را کارشناسی و اظهار نظر می کنند .

5-   مدت زمان اجرا و  دوره بازپرداخت تسهیلات اشتغالزا چندساله است؟ آیا تنفس هم دارد؟

  مدت زمان اجرا، دوره تنفس ، دوره بازپرداخت طرح ها ، با توجه به نوع طرح و تشخیص بانک عامل، تعیین می گردد.

 

1-    چه رشته هایی شامل مشاغل خانگی خواهند شد؟

با مراجعه به سامانه مشاغل خانگیwww.mashaghelkhanegi.ir قسمت ثبت نام رشته های مورد نیاز، قابل مشاهده می باشد.

         ثبت نام به دو صورت مستقل و پشتیبان خواهد بود.

2-   نحوه ثبت نام چگونه است؟

با ثبت نام در سامانه مذکور و مراجعه به سازمان/اداره شهرستان خود جهت تکمیل پرونده؛  در صورت ابلاغ اعتبار به بانک های عامل، به بانک مربوطه معرفی خواهید شد.

3-  نرخ سود بانکی تسهیلات مشاغل خانگی چقدر است؟

سهمیه های ابلاغی مشاغل خانگی از محل منابع داخلی بانکها در سال 1393 با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار از جمله رعایت حداقل نرخ مشارکت مدنی 21 درصد و حداکثر نرخ سود عقود غیر مشارکتی 22 درصد قابل اقدام می باشد.

4-   سقف فردی تسهیلات مشاغل خانگی چقدر است؟

سقف فردی تسهیلات خرید کالا به مبلغ 40 میلیون ریال و اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به طرح های قابل توجیه به میزان 80 درصد مشارکت بانک و به تشخیص بانک عامل

5-   شرایط متقاضی پشتیبان مشاغل خانگی چگونه است؟

-داشتن حداقل 5 سال سابقه فعالیت

-داشتن حدالقل 25 سال و حداکثر 60 سال سن

-داشتن دفتر کار/کارگاه/کارخانه تحت مسئولیت مستقیم خود

-لزوم داشتن مدرک تحصیلی یا مهارتی مرتبط با کسب و کار پیشنهادی و یا گواهی سابقه تجربی معتبر بصورت استاد شاگردی به تایید  کارفرما

-تایید از سوی صندوق مهر امام رضا(ع) طبق ضوابط و آیین نامه های خود

6-    شرایط و مدارک موردنیاز متقاضی مستقل مشاغل خانگی چیست؟

-داشتن حداقل 18 سال و حداکثر 50 سال سن

-داشتن مدرک مهارتی یا گواهی تایید مهارت معتبر از سوی دستگاه اجرایی متولی مجوز

-داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم(برای آقایان)

-داشتن کارت سلامت تایید شده از سوی مرکز بهداشت برای رشته های مربوط به مواد غذایی