میز خدمت الکترونیکی

 

خدمات قابل ارائه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارباب رجوع به صورت الکترونیک

ردیف

عنوان سامانه

آدرس سامانه

خدمت قابل ارائه

حوزه مربوطه

1

پرتال اداره کل

https://kb.mcls.gov.ir

اطلاع رسانی خدمات دستگاه

مدیریت- واحد روابط عمومی

2

پاسخگویی به شکایات

https://pm.mcls.gov.ir

ثبت شکایات مرتبط با هر حوزه

مدیریت ارزیابی عملکرد

3

سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت(سامد)

http://www.saamad.ir/Portal/Home/

پیگیری  شکایات و درخواست های مردمی

مدیریت- ارزیابی عملکرد

ارتباط مردم از طریق شماره گیری تلفن 111

4

ثبت نام مشاغل سخت و زیان آور

http://sakht.mcls.gov.ir/

ثبت نام مشاغل سخت و زیان آور

مدیریت روابط کار

5

سامانه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

https://svcc.mcls.gov.ir

ثبت نام تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مدیریت روابط کار

6

سامانه تایید صلاحیت مسئول ایمنی

https://isaap.ir/

ثبت نام تایید صلاحیت مسئول ایمنی

مدیریت روابط کار

7

سامانه کارا

http://kara.mcls.gov.ir/Home/Main_Header

پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و فراگیر

مدیریت اشتغال

8

سامانه مشاغل خانگی

http://www.mashaghelkhanegi.ir/

صدور مجوز مشاغل خانگی

مدیریت اشتغال

9

سامانه جشواره کارآفرینان برتر

http://www.karafarinanebartar.ir/

ثبت نام متقاضیان جشواره کارآفرینان برتر

مدیریت اشتغال

10

سامانه کاریابی ها (سامانه مدیریت بازار اشتغال) سابک

https://sabak.mcls.gov.ir/

ثبت نام جویندگان کار و کارفرمایان جویای نیرو

مدیریت اشتغال

11

سامانه کارورزی

https://karvarzi.mcls.gov.ir/

انجام طرح کارورزی

مدیریت اشتغال

12

سامانه جامع نظارت برتعاونیها

http://nezarat.mcls.gov.ir/

انجام امور مربوط به تغییرات تعاونی ها

مدیریت تعاون

13

سامانه تشکیل وثبت الکترونیکی تعاونیها

http://ei.mcls.gov.ir/

انجام امور تشکیل تعاونی ها

مدیریت تعاون

14

سامانه اطلاعات اداراه کل امور ورزشی وزارت متبوع

http://www.labour-sport.ir/

معرفی به زائرسراها و اقامتگاه های کارگری

مدیریت اجتماعی

15

سامانه حمایت از سبد غذایی خانوار

https://foodss.mcls.gov.ir/

ثبت نام کارت جدیدمشمولین سبد حمایت غذایی

مدیریت اجتماعی

16

سامانه ورزش کارگری

http://www.worker-sport.ir/

ثبت اطلاعات ورزشکاران کارگر

مدیریت اجتماعی

17

سامانه خدمات حمایتی رفاه

http://samanehrefah.ir

رسیدگی به اعتراضات بیمه کارگران ساختمانی

مدیریت اجتماعی

18

سامانه امتنان از نخبگان جامعه کار وتولید

http://emtenan.mcls.gov.ir/

ثبت نام جشنواره کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه

مدیریت اجتماعی

19

سامانه رابطین فرهنگی واحدهای کارگری بالای 50 نفر

http://rabetfarhangi.mcls.gov.ir/Forms/FrmMain.aspx

ثبت رابطین فرهنگی واحدهای کارگری بالای 50 نفر

مدیریت اجتماعی


20

 سامانه اطلاعات اداره کل امور ورزشی 
http://www.labour-sport.ir/  ثبت نام زائر سرا-ثبت نام ورزشکاران
 

مدیریت اجتماعی

 

 

 

 

 

روابط عمومی

پرسش های متداول

میز خدمت

خدمات قابل ارائه